home | schilderijen | tekeningen | Urban Sketching | gedichten | grafisch ontwerpen | biografie | expo’s | links | contact

Sombra del Hombre

Deze serie is ontstaan, toen ik in 2000 en 2001 in Barçelona een atelier had gehuurd. Het gaat over de schaduwkant de wereld en die van de mens in het bijzonder.
Bij de werken Pang! en Solitudine horen weer een gedicht. Deze keer Van Jur Oskamp.