home | schilderijen | tekeningen | Urban Sketching | gedichten | grafisch ontwerpen | biografie | expo’s | links | contact

Sniefellen

Aanst sil ik dy as wâdber lekken
oer in krekt beferzen fuorge lizze

it âlde nêst út ‘e beam skodzje
yn plakkerige snie in nij mearke begjinne

ik haw in grins om dyn winterbêd lutsen

rûk de froast út dyn mûle

 

 

 

 

 

 


 

 

© Jan Kleefstra

Uit de bundel “Sniefellen” 2015 Friese Pers Boekerij